Allmänna handlingar - Riksdagen

1886

Offentlighet och sekretess - Bengtsfors kommun

Vissa typer av handlingar är normalt inte allmänna handlingar, exempelvis: Minnesanteckningar, så länge innehållet inte ligger till  I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar. En allmän handling är antingen helt eller delvis offentlig  Du kan också få en kopia av handlingen att ta med hem. Vi skickar som regel inte ut offentliga handlingar med e-post. Du måste själv hämta dem i kommunhuset. Allt som kommer till myndigheten är inte allmän handling och behöver därför inte diarieföras. Skada kan uppstå om denna typ av handlingar offentliggörs.

  1. Eurostat migration 2021
  2. Multiplikationstabellen på 5 veckor
  3. Goteborgs universitet mail
  4. Metodo cramer per sistemi

Uppgifter ur en allmän handling. Regler om överklagande. Hantera allmänna handlingar hos en myndighet. Registrera och arkivera. Avdragsförbud för ränteutgifter till företag i icke samarbetsvilliga jurisdiktioner. Det behöver alltså inte vara någon fysisk person vid företaget som står som avsändare till en begäran om allmänna handlingar.

Dessa blir inte upprättade förrän de läggs in i myndighetens arkiv (TF 2:12). Handlingar som är lätt tillgängliga, såsom offentliga utredningar, har många myndigheter som rutin att inte arkivera. Här rör man sig i praktiken i gränslandet mellan att gallra, med kort frist, om det är att betrakta som en allmän handling och att betrakta det som en enskild handling med stöd av biblioteksundantaget.

Allmän handling och offentlighet - Revisorsinspektionen

Med minnesanteckning förstås prome- moria och annan  27 nov 2019 registrering och utlämnande av allmän handling samt arkivering. Informationen i Handlingar i ett avställt icke arkivsäkrat IT- system som inte  8 feb 2021 Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen,  Offentlighet och sekretess.

Icke allmän handling

Offentlig handling - Strömstad

Ta del av allmän handling. Den som vill ta del av en allmän handling kan antingen göra detta . avgiftsfritt . i kommunens lokaler, eller genom att . mot en avgift.

67 11.3.4 Avlidna och efterlevande En handling som inte är en allmän handling behöver inte lämnas ut. Sammanställningar av uppgifter ur allmänna handlingar Rätten att ta del av en myndighets datalagrade information omfattar inte bara befintliga allmänna handlingar, utan också sammanställningar av uppgifter ur en upptagning för automatiserad behandling. En upptagning för 7 § Allmänna handlingar från en statlig myndighet som förvaras hos ett enskilt organ ska återlämnas om organet inte längre har behov av handlingarna för att bedriva sin verksamhet. Återlämnande ska ske till den statliga arkivmyndigheten, om inte arkivmyndigheten beslutar att handlingarna ska återlämnas till den myndighet handlingarna härrör från. allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen. De slutliga utvärderingarna har diarieförts och lämnats ut i enlighet med gällande regelverk. Några allmänna handlingar har inte ”manipulerats”.
Personal som är sjuk ofta

Du har rätt att läsa en allmän offentlig handling. Utlämnande av  De flesta handlingar hos kommunen är offentliga. Offentlighetsprincipen är En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän. Exempel på handlingar  De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller  Det är innehållet i handlingen som är avgörande för om denna är allmän eller inte.

få en . avskrift. Allmänna handlingar ska, om de inte omfattas av sekretess, så snart som möjligt lämnas ut till den som begär det. Du som begär att få ut en allmän handling behöver inte, om inte handlingen kan omfattas av sekretess, berätta vad du heter eller varför du vill se en viss handling. Du behöver känna till en varas icke-förmånsberättigade ursprung för att veta om varan omfattas av EU:s bestämmelser om licenser, antidumpning-, tilläggs- och utjämningstullar eller tullkvoter. Reglerna för att fastställa ursprunget i samband med dessa handelspolitiska åtgärder kallas för allmänna … allmänna handlingar i Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Gemensam gallringsplan för allmänna handlingar i Växjö kommun myndigheten i icke autenticerad form om en autenticerad handling med samma innehåll har inkommit i ett senare skede När ärendet avslutats Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda (hemliga). Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen eller har upprättats (skapats och färdigställts).
Vårdcentral oskarshamn kristineberg

De handlingar som inte är allmänna är till exempel en tjänstemans interna arbetsmaterial. Allmänna  Av 6:7 § OSL framgår att ett beslut att inte lämna ut en handling, att lämna En handling är t ex inte allmän om det är ett internt arbetsmaterial  Allmänna handlingar som inte är hem- liga behöver dock inte alltid registreras. Avgörande för om handlingen skall registreras är dess karaktär och behovet av att  Vad är inte allmän handling? Utkast och koncept som utarbetas inom högskolan (till utredningar, framställningar, beslut m.m.) är inte allmänna handlingar, under förutsättning att de inte har arkiverats (se avsnittet om Arkivlagen för mer information om arkivering). En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen.En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former (pappershandlingar, datafiler, ljudband, etc.) som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag. – Det är inte förbjudet att lämna ut en icke allmän handling.

Vad som utgör en allmän handling regleras i 2 kap.
Ekonomi högskola

integral cosx sinx
hjärtklappning när jag ätit socker
vikariepoolen umea
unni drougge wiki
rimma pa julklapp
mat för lata dagar

Regler för e-post - Norrtälje kommun

.. 37. Vad är en allmän handling? En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former (pappershandlingar, datafiler, ljudband, etc.) som kan  Du kan också läsa om hur dina uppgifter blir allmän handling när du skickar dem till oss.


Övergivet nöjesfält sverige
valutaväxlaren forex

Offentlighetsprincipen - Melleruds kommun

I dagligt tal säger vi "hemliga  Dock ska sägas att alla våra handlingar inte är allmänna, och därigenom inte heller offentliga. Här är en figur som reder ut begreppen lite: offentlig allmän handling. Att handlingen lånas ut eller tillfälligt tas hem av en tjänsteman för arbete förtar inte handlingens karaktär av allmän handling som förvaras hos myndighet. Se  Internt arbetsmaterial och hemliga handlingar. En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän.

Handlingar som inte är allmänna Rättslig vägledning

Det som anges i 2:1 tryckfrihetsförordningen (TF) innebär att personer som inte är svenska medborgare kan få sin rätt att ta del av allmänna handlingar inskränkt/begränsad genom lag medan svenska medborgares rätt att ta del av allmänna handlingar är fastslagen i grundlag genom den aktuella bestämmelsen. 5.

Om en handling innehåller hemliga uppgifter så ska myndigheten lämna ut en kopia av handlingen med de hemliga uppgifterna övertäckta (maskade). Denna innebär att gemene man ska få ta del av allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess, så kallade offentliga handlingar. För att fastställa om en handling är offentlig finns en del steg man ska kunna "bocka av". Det första man ska göra är att fastställa att det handlar om en allmän handling enligt 2:3 TF här. 1. myndigheten oavsett om handlingen är allmän eller inte hos den överlämnande myndigheten. 23.